Музейні зібрання мінералів у загальному музейному потенціалі будь-якої країни займають особливе положення. Відвідувач крім естетичної насолоди неперевершеними природними формами і кольорами отримає дуже важливу науково-пізнавальну інформацію про будову та історію розвитку Землі, хімічний склад, фізичні властивості, поширеність і практичну значущість мінералів. Мінералогічні музеї наочно розкривають ресурсний потенціал надр окремих регіонів, країни або навіть світу. Відвідування таких музеїв викликає інтерес, розвиває наукове мислення, дає поштовх до пошуку нових ідей.

Перші мінералогічні музеї в Україні з’являються на початку ХІХ ст. Вони тісно пов’язані з відкриттям вищих навчальних закладів і мають статус мінералогічних кабінетів.

Геологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У 1834 р. одночасно з відкриттям Університету Святого Володимира у Києві на одній з перших кафедр цього закладу — мінералогії та геогнозії, було створено Мінералогічний кабінет, який виконував одночасно навчальну і наукову функції. У 1948 р. Мінералогічний кабінет реорганізовано у Мінералогічний музей. З 1997 р. останній входить до структури Геологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фонди та експозиції мінералогічного відділу містять близько 15 тис. мінералів. Вони розташовані у розділах: загальна мінералогія; систематична мінералогія; коштовне каміння. Яскраво представлені експозиції кристалів водорозчинних солей, морфології індивідів та агрегатів, фізичні властивості мінералів, кристали-велетні, ювелірно-виробне каміння України, мінерали Сущано-Пержанської зони.

музей кну

Геологічний музей Національного науково-природничого музею НАН України

У 1927 р. розпочалося створення Геологічного музею Академії наук України. Для цього вольовим рішенням керівництва держави з Мінералогічного і Геологічного кабінетів Київського університету ім. Т.Г. Шевченка було вилучено понад 80 тис. кращих зразків — музейні зібрання університету залишились майже нульовими. Пізніше до новоутвореного музею перейшла й університетська колекція метеоритів. На жаль, цей факт у публікаціях з історії музеїв Академії наук навіть не згадують. Мінералогічні колекції нинішнього Геологічного музею Національного науково-природничого музею НАН України експонуються у розділі “Мінералогія”. Список мінералів за останні роки суттєво доповнено завдяки успадкованій колекції академіка О.С. Поваренних. Деякі рідкісні мінерали надійшли в результаті обміну або подарунків від окремих фахівців. Нині систематична колекція Геологічного музею налічує 1451 мінеральний вид. У музеї є дуже цікава “Кімната естетики каменю”, де експонують коштовні камені й вироби з них.

геологический музей нан

Геологічний музей Київського геологорозвідувального технікуму

1 вересня 1986 р. відкрито геологічний музей Київського геологорозвідувального технікуму. Нині на площі 124 м2 у музеї експонують різноманітні колекції мінералів, гірських порід, скам’янілостей фауни і флори, руди. Фонди музею налічують майже 4 тис. зразків, з яких царині мінералів належить понад 1500 зразків. Основна маса мінералів представлена регіонами Росії, України, Середньої Азії, Кавказу. Експозиції систематизовані на розділи: мінералогія, петрографія, корисні копалини, генетичні типи родовищ, палеонтологія та історична геологія. Найбільш значущими є колекції коштовного каміння — агати Кавказу, яшми Уралу, бурштин України і Росії.

muzeum техникум

Приватний мінералогічний музей

23 липня 2004 р. у Києві відкрито приватний мінералогічний музей, який по суті є першим в Україні. Його засновник — чл.-кор. НАН України, професор Станіслав Олексійович Довгий. У музеї на площі 90 м2 розміщена експозиція близько 2 тис. зразків, які репрезентують майже 500 мінеральних видів з надр України, Росії, Китаю, Індії, США, Казахстану, країн Європи, Середньої Азії, Африки, Південної Америки та інших куточків світу. Колекції акцентують увагу на природних формах і забарвленні мінералів, люмінесценції, онтогенії, естетиці, практичному використанні. На особливу увагу заслуговує експозиція “Сто мінералів України”, яка представляє найважливіші для економіки держави мінерали. Вартий уваги якісний підбір зразків, що саме бракує державним музеям.